داستان کوتاه چینی

داستان کوتاه چینی 1

در این داستان کوتاه چینی بره گم شده است به دنیال مادر خود میگردد. شما میتوانید این داستان کوتاه چینی را به همراه پین یین مطالعه کنید.

در این داستان کوتاه چینی کیو کیو به دنیال مادر خود میگردد. شما میتوانید این داستان کوتاه چینی را به همراه پین یین مطالعه کنید.

“秋秋找妈妈-Qiū qiū zhǎo māmā”

秋秋是一只小小鸟(qiūqiūshìyìzhīxiǎoxiǎoniǎo)过着孤单的生活(guòzhegūdāndeshēnghuó)他好想有个妈妈(tāhǎoxiǎngyǒugèmāmā)可是谁能做他的妈妈呢(kěshìshuínéngzuòtādemāmāne)

有一天(yǒuyìtiān)他出发去找妈妈(tāchūfāqùzhǎomāmā)

(qiū)(qiū)()()()()(dào)(cháng)(jǐng)鹿()()(tài)

(ō)长颈鹿太太(chángjǐnglùtàitài)!”大声说(dàshēngshuō),“()(shēn)(shàng)(de)(huáng)(yán)()()()(de)(y)(yàng)你是我的妈妈吗(nǐshìwǒdemāmāma)?”

真对不起(zhēnduìbùqǐ),”长颈鹿太太叹了一口气(chángjǐnglùtàitàitànleyìkǒuqì),“()(shì)()()(xiàng)()()(yàng)(zhǎng)(zhe)()(duì)(chì)(bǎng)(ya)。”

接下来(jiēxiàlái)秋秋遇到企鹅太太(qiūqiūyùdàoqǐétàitài)

(ō)企鹅太太(qǐétàitài)!”他大声说(tādàshēngshuō),“你和我一样有翅膀(nǐhéwǒyíyàngyǒuchìbǎng)你是我的妈妈吗(nǐshìwǒdemāmāma)?”

真对不起(zhēnduìbùqǐ),”企鹅太太叹了一口气(qǐétàitàitànleyìkǒuqì),“可是我不像你那样长着胖嘟嘟的脸蛋呀(kěshìwǒbúxiàngnǐnàyàngzhǎngzhe)。”

后来(hòulái)秋秋遇到海象太太(qiūqiūyùdàohǎixiàngtàitài)儿童睡前故事(értóngshuìqiángùshi)

(ō)海象太太(hǎixiàngtàitài)!”他大声说(tādàshēngshuō),“你和我一样有胖嘟嘟的脸蛋(nǐhéwǒyíyàngyǒupàngdūdūdeliǎnd)你是我的妈妈吗(nǐshìwǒdemāmāma)?”

(hēng)你看(nǐkàn),”海象太太不耐烦地嘟囔着(hǎixiàngtàitàibúnàifándìdūnāng),“我可不像你那样长着有条纹的脚(wǒkěbúxiàngnǐnàyàngzhǎngzheyǒu)别烦我啦(biéfánwǒlā)!”

无论走到哪里(wúlùnzǒudàonǎlǐ)()(zǒng)(shì)(zhǎo)()(dào)()()(gēn)()(zhǎ)()()()()(yàng)(de)()()

当秋秋看到正在摘苹果的熊太太的时候(dāngqiūqiūkàndàozhèngzàizhāipí)他知道她一定不会是他的妈妈(tāzhīdàotāyídìngbúhuìshìtādemā)(xióng)(tài)(tài)(gēn)()(zhǎng)()()(diǎn)(e)()()(xiàng)

یادگیری خودآموز زبان چینی

秋秋伤心极了(qiūqiūshāngxīnjíle)她开始哭起来(tākāishǐkūqǐlái)。“妈妈(māmā)妈妈(māmā)我要一个妈妈(wǒyàoyígèmāmā)!”

熊太太连忙跑过来(xióngtàitàiliánmángpǎoguòlái)想看看到底发生了什么事情(xiǎngkànkandàodǐfāshēngleshénm)

听了秋秋的故事(tīngleqiūqiūdegùshi)她叹了一口气(tātànleyìkǒuqì):“(ō)亲爱的(qīnàide)如果你有一个妈妈(rúguǒnǐyǒuyígèmāmā)她会为你做什么呢(tāhuìwéinǐzuòshénmene)?”

(èn)我肯定她会抱抱我(wǒkěndìngtāhuìbàobàowǒ)。”秋秋抽泣着说(qiūqiūchōuqìzheshuō)

就像这样吗(jiùxiàngzhèyàngma)?”熊太太问(xióngtàitàiwèn)她把秋秋紧紧地抱在怀里(tābǎqiūqiūjǐnjǐndebàozàihuáilǐ)

(duì)……我肯定她会亲我一下(wǒkěndìngtāhuìqīnwǒyíxià)。”秋秋说(qiūqiūshuō)

就像这样吗(jiùxiàngzhèyàngma)?”熊太太问(xióngtàitàiwèn)她把秋秋举起来(tābǎqiūqiūjǔqǐlái)响响地亲了她一下(xiǎngxiǎngdìqīnletāyíxià)

(duì)……我肯定她会和我一起唱歌跳舞(wǒkěndìngtāhuìhéwǒyìqǐchànggēt)让我开心(ràngwǒkāixīn)。”秋秋说(qiūqiūshuō)

就像这样吗(jiùxiàngzhèyàngma)?”熊太太问(xióngtàitàiwèn)于是她们在一起又唱又跳(yúshìtāmenzàiyìqǐyòuchàngyòuti)

休息的时候(xiūxideshíhou)熊太太转过身来看着秋秋(xióngtàitàizhuǎnguòshēnláikànz)她说(tāshuō),“秋秋(qiūqiū)也许我可以做你的妈妈哦(yěxǔwǒkěyǐzuònǐdemāmāò)”。

()?”秋秋叫起来(qiūqiūjiàoqǐlái)

可是你的毛不是黄色的(kěshìnǐdemáobúshìhuángsède)你也没有长着像我这样的翅膀(nǐyěméiyǒuzhǎngzhexiàngwǒzhèyà)胖嘟嘟的脸蛋和有条纹的脚(pàngdūdūdeliǎndànhéyǒutiáowénd)!”

我的天啊(wǒdetiānā)!”熊太太说(xióngtàitàishuō),“那会让我看上去很好笑哦(nàhuìràngwǒkànshàngqùhěnhǎoxià)!”

秋秋也觉得那个样子很好笑(qiūqiūyějuédenāgèyàngzihěnhǎox)

好吧(hǎoba),”熊太太说(xióngtàitàishuō),“我的那些孩子在家里等我呢(wǒdenàxiēháizizàijiālǐděngwǒne)我们一起去吃苹果派(wǒmenyìqǐqùchīpíngguǒpài)(hǎo)(ma)(qiū)(qiū)?”

秋秋觉得苹果派听上去好馋人啊(qiūqiūjuédepíngguǒpàitīngshàng)于是他们就出发了(yúshìtāmenjiùchūfāle)

他们刚走到熊太太的家门口(tāmengāngzǒudàoxióngtàitàideji)(xióng)(tài)(tài)(de)(hái)(zi)(men)(jiù)(dōu)(pǎo)(chū)(lái)(yíng)(jiē)()(le)

秋秋(qiūqiū),”熊太太说(xióngtàitàishuō),“这是荷马(zhèshìhémǎ)小鳄和胖胖(xiǎoèhépàngpàng)我也是他们的妈妈哦(wǒyěshìtāmendemāmāò)!”

(píng)(guǒ)(pài)(tián)(tián)(de)(xiāng)(wèi)()(hái)(zi)(men)(de)(kuài)()(de)(xiào)(shēng)(yán)()(zài)(xióng)(tài)(tài)(de)(jiā)()

享受完美味的点心(xiǎngshòuwánměiwèidediǎnxīn)(xióng)(tài)(tài)(gěi)()(suǒ)(yǒu)(de)(hái)(zi)(y)()()()(de)暖暖的(nuǎnnuǎnde)紧紧的拥抱(jǐnjǐndeyōngbào)

秋秋觉得非常幸福(qiūqiūjuédefēichángxìngfú)(yīn)(wéi)()(de)(xīn)()()(zhǎng)()(jiù)(shì)()()()(de)(yàng)(zi)

کتاب داستان 92 داستان کوتاه چینی به همراه پین یین

داستان کوتاه چینی
داستان کوتاه زبان چینی با پین یین https://aparat.com/v/l3InV

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *