بازیگران سریال عشق کهکشانی

سریال چینی عشق کهکشانی

معرفی بازیگران سریال عشق کهکشانی – قسمت اول لئو وو در نقش لینگ بودو