دفتر تمرین کاراکتر نویسی

دفتر لغت چینی – دیکشنری همراه

دفتر چه لغت 2222

دفتر لغت چینی اولین و مهترین نیاز شما در یادگیری زبان چینی می باشد. دیکشنری زبان چینی اما به صورت دفتر لغت چینی، که بر اساس آزمون hsk طبقه بندی شده است. این دفتر ها شامل لغات و پین یین و ترجمه فارسی هستند . این دفتر ها رسم الخط ندارند و آموزش نوشتار ر …

دفتر لغت چینی – دیکشنری همراه ادامه »