آهنگ چینی – 《黎明前的黑暗》- تاریکی قبل از طلوع

اسم چینی : تاریکی قبل از طلوعمتعلق به آلبوم : The Darkness Before Dawnمدت آهنگ : 0:01:50نام : کلمات عشق یائوساختن : ایاد فراگترتیب : نان یوشنگسبک موسیقی : فریاد گندم، جایگزینتاریخ صدور : 18 سپتامبر 2019زبان آهنگ : ماندارین متن آهنگ متن زبان چینی آهنگ متن پین یین آهنگ ترجمه فارسی آهنگ 风伴着黎明的歌声敲响命运的钟是夜不灭的灯那颗星在闪烁挣脱黑夜的落寞不甘是谁的过错信仰年少的梦想挫折不过梦一场烧不尽的野火勇敢面对生活打破束缚枷锁结果那么赤裸裸路途坎坎又坷坷打不倒的那么多何必任由他诉说受折磨风伴着黎明的歌声敲响命运的钟是夜不灭的灯那颗星在闪烁挣脱黑暗的落寞不甘是谁的过错信仰年少的梦想挫折不过梦一场烧不尽的野火勇敢面对生活打破束缚的枷锁结果那么赤裸裸路途坎坎又坷坷打不倒的那么多何必任由他诉说风带不走落寞带不走过错剩下了执着孤单的我星不停在闪烁将这黑夜划破时刻准备着 Fēng …

آهنگ چینی – 《黎明前的黑暗》- تاریکی قبل از طلوع ادامه »