داستان کوتاه چینی 1

داستان کوتاه چینی

در این داستان کوتاه چینی بره گم شده است به دنیال مادر خود میگردد. شما میتوانید این داستان کوتاه چینی را به همراه پین یین مطالعه کنید. در این داستان کوتاه چینی کیو کیو به دنیال مادر خود میگردد. شما میتوانید این داستان کوتاه چینی را به همراه پین یین مطالعه کنید. “秋秋找妈妈-Qiū qiū zhǎo …

داستان کوتاه چینی 1 بیشتر بخوانید »